Σασπένς και μυστήριο με έναν αγνοούμενο πίνακα, Δ. Ρουμπούλα, Εθνος