Κριτική για το ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΦΩΣ από την Μ. Σκιαδά, Εφημερίδα των Συντακτών